سلام به همه دوستان عزيز

ببخشيد که چند وقته به وبلاگ سر نزدم . ميدونم دلتون خيلی برام تنگ شده

من هم دلم تنگ شده بود ولی خوب چه کار ميشه کرد مشغوليات زندگی زياده.

ما اينقدر خودمون رو مشغول زندگی ميکنيم که اصلا يادمون ميره زندگی کنيم

من هم فعلا چندتا امتحان دارم . امتحان چشم و آمار و پره انترنی ووووو.....

از اول عمرمون همه اش فقط امتحان داديم و تفريحمون هم فقط خواب بعد از امتحان است و ديدن نمره قبولی .

آيا زندگی يعنی همين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟