روز ۵ آذر تولد خواهر عزيزم بهاره است

بهاره جون

      مبارک مبارک  

      تولدت مبارک 

      بيا شمعها رو

      فوت کن

      تا صد سال زنده باشی.