به سلامتی درسم تموم شد و من حدود یک ماهی است که طرحم شروع شده. به عنوان پزشک خانواده کار میکنم. ولی متاسفانه به کامپیوتر و اینترنت دسترسی ندارم. فقط باید از صبح تا شب با دهاتی ها سر و کله بزنم. و به جای تشکر چند تا فحش آبدار نصیبم میشه. به به به چه شغل پر آبرویی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ولی با این همه خدا را شکر . چاره ای نداریم. باید سوخت و ساخت.