۲ چیز را از یاد مبر:  یاد خدا و یاد مرگ

۲ چیز را از یاد ببر:خوبی تو در حق دیگران و بدی دیگران در حق تو

این ها را گفتم تا بدونیم چقدر مرگ به همه می نزدیکه. روز ۵ شنبه  ۱۹ ماه رمضان یکی از دوستای من به نام خانم دکتر مهری لاچینی در اثر تصادف فوت شد . کسی که اینقدر شاد و سر زنده بود که هیچ کس حتی فکرش را هم نمیکرد چقدر به مرگ نزدیکه. شب قبلش تا دیر وقت بگوو بخند . خوشحال از اینکه بعد از ۷ سال درس خوندن بالاخره موفق شده خانم دکتر بشه. و قرار بره طرح توی روستا چه کارها که نکنه. میخواد باز هم درس بخونه و متخصص بشه . میخواهدوووو.....

روحش قرین شادی باشه. برای شادی روحش فاتحه مع صلوات.