زندگی آی زندگی

خسته ام خسته ام

خيلی خسته ام انگار تراکتور از روی  من رد شده است به يک خواب ۱۰۰۰ ساله نيازمندم شايد هم به يک قاتل حرفه ای تا به زندگی پر از درد و رنج من پايان بدهد

لطفا در صورت در اختيار داشتن يک قاتل خوب و يا در دست داشتن راهی برای مرگ بی درد با من تماس بگيريد. مژدگانی هم ميدهم

ولی شما خودتان را ناراحت نکنيد به قول شاعر

بخند به روی دنيا

دنيا به روت بخنده

بخند که رنج و غصه بار سفر ببنده

تو تنها نيستی خدا يارته

اون مهربونه نگهدارته

پس لطفا بگيد سيب