با سلام به همه دوستای گلم . ببخشيد که چند وقتی نبودم يک کمی سرم شلوغ است ولی سعی ميکنم زود زود اپ کنم.