روز پدر بر همه پدران و بهترين پدر دنيا يعنی بابای خودم مبارک باد

 بابا جون خيلی دوستت دارم