سلام سلام سلام

اميدوارم همه خوب و خوش باشيد

امشب شب يلداست . به همگی خوش بگذره . البته حتما خوش ميگذره .

شب يلدا همه افراد خانواده دور هم جمع ميشند و ميوه آجيل شيرينی ووو.......ميخورند بعضی ها هم رسم دارند که به مهمانی بروند . کلا به همه خوش ميگذره .

فقط به اونهايی که دور از خانواده خودشون هستند بد ميگذره مخصوصا بچه های خوابگاه . در چنين شبی واقعا توی خوابگاه بد ميگذره . چون همه قکر ميکنند اگه الان خونه بودند.........

به هر حال شب خوبی داشته باشيد .

بدرود